top of page

Matkailu-
tilastojen

sanasto

Homepage

Pidämme tärkeänä, että matkailutilastojen terminologia pysyy 

maailmanlaajuisesti mahdollisimman muuttumattomana. Sen vuoksi olemme koonneet matkailun ABC:n kaikista termeistä, jotka sinun tulee tietää matkailutilastoja silmällä pitäen.

Kysytyimmät termit

Kaikki relevantit matkailutilastoihin liittyvät termit on avattu alla

Puinen vastaanottokyltti

Majoitus

Majoitus voi olla maksullista tai maksutonta. Maksullinen majoitus jaetaan rekisteröityihin (hotellit (ml. motellit), matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät ja leirintäalueet) ja rekisteröimättömiin (lyhytaikainen majoitus jakamistalouteen perustuvien alustojen kautta) majoitusliikkeisiin.
Majoitusliikkeet ovat majoitustoimintaa harjoittavia liikkeitä, jotka tarjoavat lyhytaikaista majoitusta matkailijoille, lomanviettäjille jne.

Kirkko

Matkailija

Matkailija on henkilö, joka matkustaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelee siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen kuukauden ajan, ja jonka matkan tarkoituksena on muu kuin sellaisen toiminnan harjoittaminen, josta maksetaan korvausta matkan kohteena olevassa paikassa. Matkailija, joka ei yövy yhtään kertaan matkansa aikana on päivämatkailija (päiväkävijä).

Eurokolikoita

Matkailijoiden kulutus

Matkailijoiden kulutuksella tarkoitetaan matkasta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, jotka matkailija itse tai joku muu hänen puolestaan maksaa. Matkailukulutukseen lasketaan mukaan menot tavaroihin ja palveluihin sekä matkustuksen aikana että matkan kohteessa. Mukaan lasketaan matkaan liittyvät maksut, jotka on maksettu ennen matkaa tai sen jälkeen. Matkailijakulutus sisältää aina ALV:n.

Muu termistö

Liikkuminen (liikkumisdata)

 

Liikkumisdata on matkapuhelinoperaattoridataa, jonka tuottaa Telia. Liikkumistiedot arvioivat kävijävirtoja mittauspisteessä oleskelun keston ja matkapuhelimen alkuperän (maakuntataso) perusteella. Keston on oltava vähintään 20 minuuttia. Visitory erottelee liikkumisdatasta saman seutukunnan sisällä oleskelevat (paikalliset), joten Suomessa liikkumisdata kuvaa paikkakunnalle suuntautuvaa matkailua. Liikkumisdataa voidaan tarkastella myös postinumerotasolla sekä päivittäin.

 

Majoitus

 

Majoitus voi olla maksullista tai maksutonta. Maksullinen majoitus jaetaan rekisteröityihin (hotellit (ml. motellit), matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät ja leirintäalueet) ja rekisteröimättömiin (lyhytaikainen majoitus jakamistalouteen perustuvien alustojen kautta) majoitusliikkeisiin. Majoitusliikkeet ovat majoitustoimintaa harjoittavia liikkeitä, jotka tarjoavat lyhytaikaista majoitusta matkailijoille, lomanviettäjille jne.

 

Matkailija

 

Matkailija on henkilö, joka matkustaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelee siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan kolmen kuukauden ajan (huom. Tilastokeskuksen mukaan yhden vuoden ajan), ja jonka matkan tarkoituksena on muu kuin sellaisen toiminnan harjoittaminen, josta maksetaan korvausta matkan kohteena olevassa paikassa. Matkailija, joka ei yövy yhtään kertaan matkansa aikana on päivämatkailija (päiväkävijä).

 

Matkailijoiden kulutus

 

Matkailijoiden kulutuksella tarkoitetaan matkasta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, jotka matkailija itse tai joku muu hänen puolestaan maksaa. Matkailukulutukseen lasketaan mukaan menot tavaroihin ja palveluihin sekä matkustuksen aikana että matkan kohteessa. Mukaan lasketaan matkaan liittyvät maksut, jotka on maksettu ennen matkaa tai sen jälkeen. Matkailijakulutus sisältää aina ALV:n. Luvut ovat arvioita ja perustuvat TAK Rajatutkimuksen, TAK Kotimaan matkailu -tutkimuksen ja Tilastokeskuksen majoitustilastojen tuloksiin. Päiväkävijöiden ja yöpyvien matkailijoiden lukumäärän kertoimet lasketaan aluetasolla kuukausittain. Kertoimet ovat: [yöpyvien matkailijoiden määrä / yöpyneiden määrä hotelleissa, hostelleissa ja leirintäalueilla] ja [päiväkävijöiden vierailijoiden määrä / yöpyneiden määrä]. Kulutuskertoimet lasketaan aluetasolla vuosittain. Kertoimet ovat [päiväkävijöiden keskimääräinen kulutus] ja [yöpyvien matkailijoiden keskimääräinen kulutus].

Rekisteröimätön majoitus 

 

Rekisteröimättömällä majoituksella tarkoitetaan yksityisesti vuokrattuja lomataloja ja -huoneistoja. Nämä tilastot kerätään Airbnbä ja Vrbosta.

Rekisteröity majoitus 

Rekisteröidyn majoituksen määritelmä vaihtelee hieman paikallisen tilastoviranomaisen mukaan.

Norjassa rekisteröidyn majoituksen tilastot sisältävät hotellit, leirintäalueet, lyhytaikaiset lomamökit ja retkeilymajat. Lomamökeillä tarkoitetaan itsepalvelumökkejä/huoneita, joissa on rajoitetut palvelut.

Ruotsissa rekisteröidyn majoituksen tilastot sisältävät hotellit, lomakylät, retkeilymajat ja leirintäalueet. Alle 9 vuodepaikan tai 5 huoneen majoitusliikkeet on suljettu pois.

Suomessa rekisteröidyn majoituksen tilastot sisältävät hotellit, motellit, majatalot, hostellit, lomakylät ja leirintäalueet. Alle 20 vuodepaikan majoitusliikkeet tai sähköliitäntäpisteellä varustetut vaunupaikat on suljettu pois.

Tanskassa rekisteröidyn majoituksen tilastot sisältävät hotellit, lomakeskukset, hostellit, leirintäalueet ja lomatalot. Alle 40 vuodepaikan majoitusliikkeet tai leirintäalueet, joiden kapasiteetti on alle 75 vierasta yötä kohden, on suljettu pois. Lomatalot, joissa on alle 25 vuokrattavaa taloa, on suljettu pois.

Yksityisesti vuokratut lomaasunnot eivät kuulu rekisteröidyn majoituksen tilastoihin. Ks. rekisteröimätön majoitus.

 

Saapumiset majoitusliikkeisiin

 

Saapuminen (arrival) on tilastollinen yksikkö, jolla mitataan matkailijavirtojen volyymia (tourist/visitor flows). Majoitustilastossa saapumisella tarkoitetaan majoitusliikkeeseen saapunutta vierasta, joka kirjoittautuu majoitusliikkeeseen yöpyäkseen siellä yhden tai useamman yön. Majoitustilastossa saapuminen osoittaa myös majoituspalvelujen käyttöä asiakkaiden määrällä mitattuna.

 

Yön yli -matka

 

Yöpymisen sisältävä matka (overnight trip) on tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle tehty matka, jonka aikana yövytään vähintään kerran jossain maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Matkan enimmäiskesto on kolme kuukautta tai Tilastokeskuksen mukaan yksi vuosi (12 kuukautta).

 

Yöpyminen

 

Yöpymiskäsitettä käytetään mittaamaan toisaalta majoitusliikkeiden palvelujen käyttöä ja toisaalta matkailijoiden matkan kestoa.
Majoitusliikkeiden palvelujen käytön kannalta yöpyminen on yksi keskeinen mittari, joka kuvaa matkailun volyymia. Yöpymisten mukaan lasketaan majoitusliikkeiden vuodepaikkojen käyttöaste. 

 

*Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

 

Matkailun aluetaloudellisissa tutkimuksissa sovelletaan muutamia peruskäsitteitä. Näitä ovat välittömät, välilliset ja johdetut vaikutukset. Matkailu tuo aluetalouteen ja sen kiertokulkuun uutta, alueen ulkopuolista rahaa. Matkailijat kuluttavat kohdealueella rahaa erilaisiin palveluihin, kuten majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalveluihin sekä vähittäiskauppaan ja huoltamotoimintaan. Heidän ostaessa suoraan tavaroita ja palveluita yrityksistä syntyy välittömiä vaikutuksia. Välilliset vaikutukset ilmenevät silloin, kun välitöntä matkailutuloa saavat yritykset hankkivat tavaroita ja palveluita toimittajayrityksistä. Nämä hankintaketjut voivat olla pituudeltaan useita kierroksia. Matkailun ansiosta työllistyneiden ostaessa tavaroita ja palveluita syntyy puolestaan indusoituja eli johdettuja vaikutuksia. Kaikki edellä mainitut vaikutukset koskevat matkailutuloja ja -työpaikkoja sekä työpaikoista kertyviä palkkatulo- ja verotulovaikutuksia. Välilliset ja johdetut vaikutukset muodostavat matkailun kerrannaisvaikutukset. Matkailun kokonaisvaikutukset taas sisältävät välittömät, välilliset ja johdetut vaikutukset.

Lähteet

 

Tilastokeskus, Visitory Research Team, Eurostat, Kauppila (2009)

Tilaa uutiskirjeemme

Kiitos mielenkiinnostasi! Olet nyt tilannut uutiskirjeemme.

info@visitory.io

©2023 Visitory

bottom of page