top of page
  • Writer's pictureVisitory

Ennen näkemätön matkailuvuosi edessä – suomalaiset matkailevat nyt kotimaassa enemmän kuin koskaan

Päivitetty: 17. helmik. 2023

Jo huhtikuussa 2022 Suomessa rikottiin ennätyksiä, kun yöpymisten määrä kipusi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin kyseisenä ajankohtana - kotimaisten matkailijoiden ansiosta. Toukokuussa kotimaan matkoja tehneitä oli tutkimusdatan perusteella huhtikuutakin enemmän ja kesäkuussa matkustushalukkuus on huipussaan.


Tässä artikkelissa tutustutaan eri matkailutilastoihin ja tutkitaan suomalaisten matkustushalukkuutta – arvioidaan siis hieman, miltä tuleva kesä tulee näyttämään. Huom. Arvioissa oletetaan, että polttoaineen hinnan voimakas kasvu ei muuta suomalaisten matkustuskäyttäytymistä.


Huhtikuussa 2022 yöpymisten määrä nousi Suomessa historialliseen huippuunsa. Edellinen ennätys oli vuodelta 2019, kasvukäyrän ollessa jo useamman vuoden nouseva. Vuonna 2020 ja 2021 matkailijamäärät ovat jääneet Suomessa merkittävästi aiempia vuosia alhaisemmiksi, mutta alkuvuonna 2022 on yöpymisten määrä kivunnut nopeasti kohti vuoden 2019 tasoa ja huhtikuussa jopa mennyt sen yli. Yöpymisten määrän kehitys johtuu kotimaan matkailun voimakkaasta lisääntymisestä. Huhtikuussa 2022 rekisteröidyistä yöpymisistä peräti 86 prosenttia oli kotimaisten matkailijoiden tekemiä, kun verrokkivuonna 2019 rekisteröidyistä yöpymisistä vain 77 prosenttia oli suomalaisten yöpymisiä.


Katsotaan vielä tarkemmin rekisteröityjen yöpymisten trendiä. Huhtikuussa 2022 kotimaisten yöpymisten määrä ei juuri muuttunut maaliskuusta 2022, mikä on poikkeuksellista, kun verrataan aikaan ennen pandemiaa. Jos otetaan tarkasteluun vielä TAK Kotimaan matkailu -tutkimus, suomalaisista noin kolme viidestä teki matkoja viimeisen 30 vuorokauden aikana huhti-kesäkuussa (kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana), kun vielä maaliskuussa matkoja tehneiden osuus oli alle puolet koko väestöstä. Myös Airbnb + Vrbo varausdata näytti kasvua jo toukokuussa, erityisesti Tampereella ja Helsingissä. Varausten määrä kasvoi kesäkuussa jopa noin 15 prosenttia kyseisissä kaupungeissa toukokuuhun verrattuna. Heinäkuun varaustilanne kehittyy yhä, mutta ensimmäisen viikonlopun osalta varaustilanne on jo poikkeuksellisen hyvä. Heinäkuu 2021 oli rekisteröityjen yöpymisten osalta ennätyksellinen, mutta mennäänkö tänä vuonna siitä vielä yli?


Huhtikuussa 2022 myös ulkomaille suuntautuneiden matkojen osuus kasvoi merkittävästi, kertoo TAK Kotimaan matkailu -tutkimus. Huhtikuussa lähes joka kymmenes kaikista suomalaisten tekemistä matkoista tehtiin ulkomaille, kun vielä maaliskuussa osuus oli puolet pienempi. Toisin sanoen, huhtikuussa suomalaiset matkailijat purkivat patoutunutta matkustusintoaan matkailemalla sekä Suomessa että ulkomailla poikkeuksellisen ahkerasti. Ulkomaan matkoja tehneet eivät kuitenkaan syöneet matkailupotentiaalia kotimaan matkoilta, sillä matkoja tehneiden osuus kasvoi niin huhti- kuin toukokuussakin ja vielä kesäkuun alkupuolella koko väestön keskuudessa. Tämä tekee matkailun trendien seurannasta nyt erityisen mielenkiintoista, koska trendien ei voida olettaa palautuvan ennalleen, aikaan ennen pandemiaa.Suomalaisten matkustushalukkuus näyttäisi myös systemaattisesti kasvavan kesää kohden. Huhti- ja toukokuussa noin puolet suomalaisista aikoi matkustaa kotimaassa seuraavan 30 vuorokauden aikana ja kesäkuussa (kahden ensimmäisen viikon aikana) jopa kolme viidestä kertoi aikovansa matkustaa kotimaassa seuraavan 30 vuorokauden aikana. Myös ulkomaille aikovien osuus väestöstä on kasvanut huhtikuusta kesäkuuhun, vaikka kehitys on maltillisempaa kuin kotimaassa matkustavien.Ajantasaista matkailijatietoa tarjoaa nyt myös päivittäinen/kuukausittainen liikkumisdata (perustuu matkapuhelinoperaattorin tietoihin). Liikkumisdata sisältää päiväkävijöiden ja yöpymisten kokonaismäärän alueella. Kysy lisää liikkumisdatasta info@visitory.io

53 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page