top of page
  • Writer's pictureVisitory

Matkailijatutkimus: analyysi matkailun vaikutuksista ja trendeistä

 

Vuonna 2022 kotimaiset matkailijat kuluttivat 8,6 miljardia euroa Suomessa. Samaan aikaan ulkomaiset matkailijat käyttivät 1,7 miljardia euroa Suomessa.

 

Visitoryn matkailijatutkimus tarjoaa analyysin matkailijoista ja matkailijoiden käyttäytymisestä. Tutkimuksen avulla tuotamme kattavan kuvan ulkomaisista ja kotimaisista matkailijoista - matkailijamääristä, matkailijoiden rahankäytöstä, viipymästä alueella, hiilijalanjäljestä, matkailijaprofiileista, inspiraation lähteistä sekä suositteluhalukkuudesta. Näiden tietojen avulla matkailun kehittäjät voivat paremmin ymmärtää matkailijoiden tarpeita ja toiveita, sekä kehittää matkailukohteita ja palveluita entistä kestävämmiksi ja houkuttelevammiksi.


Kaikki tilastot ovat saatavilla kuukausittain, sesongeittain ja vuosittain.


Kuva. Esimerkki tutkimusraportista

 

Matkailijamäärät

 

Matkailijatutkimus osoittaa selkeästi matkailijamäärien kehityksen ja jakauman eri kohteissa. Tilastot kertovat, kuinka paljon matkailijoita saapuu eri maakunnista ja eri maista, kuinka paljon tehtiin lomamatkoja ja työmatkoja sekä kuinka moni matka oli yön yli -matka tai päivämatka. Tämä tieto auttaa matkailualan toimijoita ennakoimaan tulevia trendejä ja varautumaan matkailijamäärien vaihteluihin. Huomaathan, että koko maan kattavasta tutkimuksesta on mahdollista saada myös alueiden välistä vertailutietoa.

 

Rahankäyttö

 

Rahankäyttöön ja kulutukseen liittyviä tilastoja voidaan tarkastella lähtömaakunnittain ja maittain, kun dataa on riittävästi saatavilla luotettavaan tarkasteluun. Matkailijakulutusta tarkastellaan myös matkan tarkoituksen mukaan. Analysoimme matkailijoiden keskimääräiset kulutukset eri kategorioissa, kuten majoitus, ravintolat, ostokset ja kulttuuri. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida matkailun taloudellista vaikutusta ja suunnitella strategioita, jotka houkuttelevat matkailijoita käyttämään enemmän rahaa paikallisissa yrityksissä.

 

Viipymä

 

Matkailijoiden viipymän analysointi tarjoaa arvokasta tietoa siitä, kuinka kauan matkailijat viipyvät eri kohteissa. Viipymän pituus vaikuttaa suoraan matkailun tuottamiin taloudellisiin hyötyihin sekä ympäristövaikutuksiin. Viipymää voi tarkastella majoitustyypin, matkan tarkoituksen ja matkailijan lähtöpaikan mukaan.

 

Hiilijalanjälki

 

Ympäristönäkökulma on keskeinen osa tutkimusta. Matkailun hiilijalanjäljen arviointi auttaa ymmärtämään matkailun ympäristövaikutuksia ja kehittämään kestäviä matkailukäytäntöjä. Tutkimusdata tarjoaa yksityiskohtaisia tietoja matkailijoiden hiilijalanjäljestä eriteltynä eri osa-alueisiin, kuten matkustamisesta, majoittumisesta ja ruokailusta aiheutuviin päästöihin. Hiilijalanjälki lasketaan matkailijoiden lähtöpaikkojen mukaan, eli kotimaisista matkailijoista kunnittain/maakunnittain ja ulkomaisista lähtömaittain.  

 

Matkailijaprofiilit

 

Matkailijaprofiilien analyysi antaa syvällistä tietoa matkailijoiden demograafisista ominaisuuksista. Tutkimus paljastaa erilaisia matkailijatyyppejä, miten he matkustivat ja heidän syitään matkustaa kyseiseen kohteeseen. Näiden tietojen avulla matkailualan toimijat voivat kohdentaa markkinointiaan tehokkaammin ja luoda tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat paremmin eri matkailijaryhmien tarpeita.

 

Inspiraation lähteet

 

Tutkimus selvittää, mistä matkailijat saavat inspiraationsa matkakohteiden valintaan. Analysoimme eri kanavien, kuten sosiaalisen median, matkailublogien, matkatoimistojen ja suusanallisten suositusten merkitystä. Tämä tieto auttaa matkailualan toimijoita ymmärtämään, mitkä markkinointikanavat ovat tehokkaimpia ja miten ne voivat vaikuttaa matkailijoiden päätöksentekoon.

 

Suositteluhalukkuus

 

Suositteluhalukkuus kertoo siitä, kuinka todennäköisesti matkailijat suosittelevat tiettyä kohdetta tai palvelua muille. Tutkimuksessa arvioidaan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat suositteluhalukkuuteen, kerrotaan mikä alueella on parasta ja annetaan kehitysehdotuksia vierailukokemuksen parantamiseksi.

 


Visitoryn matkailijatutkimus tarjoaa arvokasta tietoa matkailualan kehittämiseksi ja kestävän matkailun edistämiseksi. Tutkimuksen tulokset auttavat matkailualan toimijoita ymmärtämään paremmin matkailijoiden tarpeita ja toiveita sekä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka edistävät matkailun kestävyyttä ja taloudellista kannattavuutta.

 

Kotimaan matkailu –tutkimus käynnistettiin kesäkuussa 2020. Tutkimukseen vastaa kuukausittain noin 1 000 yli 15-vuotiasta suomalaista. Lisäksi alueellisesti kerätään dataa matkailijoista, jossa selvitetään muun muassa inspiraation lähteitä, suositteluhalukkuutta ja matkailijaprofiileja. Näitä alueellisia kyselyjä käytetään valtakunnallisen aineiston tukena, jolloin dataa on riittävästi ja tilastot ovat luotettavia.


Matkailijamittari käynnistettiin maaliskuussa 2023. Matkailijamittari toteutetaan haastattelemalla Suomessa vierailleita ulkomaalaisia matkailijoita vilkkaimmilla Suomen ulkoraja-asemilla. Matkailijamittari on Visit Finlandin rahoittama tutkimus, jota tuotamme yhdessä Tilastokeskuksen ja Norstat Oyn kanssa.

 


Varaa aika asiantuntijoidemme kanssa keskustellaksesi tutkimuksesta tai pyydä tarjous antti.honkanen@visitory.io


55 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page