top of page

Ordlista

Turismens

ABC

Det är viktigt inom resestatistik att hålla alla begrepp i linje. Därför har vi skapat Turismens ABC med de termer du behöver känna till när det gäller resestatistik.

De vanligaste begreppen

Relevanta turismrelaterade begrepp presenteras och förklaras nedan

Wooden Reception Sign

Boende

Boende kan vara av privat eller kollektiv karaktär. Inom kollektivt boende skiljer man mellan registrerade och icke-registrerade inkvarteringsanläggningar. De registrerade anläggningarna omfattar hotell, pensionat, vandrarhem, stugbyar och campingplatser. Icke-registrerade anläggningar utgörs av korttidsboenden som erbjuds via delningsekonomiska plattformar. En inkvarteringsanläggning är en anläggning som erbjuder övernattning för resenärer i rum eller andra typer av enheter.

Church

Besökare

En besökare är en person som reser till en plats som inte är deras vanliga miljö
och stannar där i högst tre månader. Deras huvudsakliga syfte med resan är att
inte bedriva en kontinuerlig aktivitet eller att arbeta och tjäna pengar på platsen
de besöker. Termen besökare inkluderar både inhemska och utländska personer
som kan bo över natten eller besöka under dagen.

Euro Coins

Besöksutgifter

Begreppet besöksutgifter omfattar samtliga konsumtionsutgifter som görs av en besökare, eller på uppdrag av en besökare, under en resa till destinationen. Det inkluderar betalningar som görs före eller efter resan för tjänster som mottagits under resan.

Begrepp

Ankomster till inkvartering

 

Inom turiststatistiken används termen "ankomster" för att mäta volymen av turist- och besöksflöden till inkvarteringsanläggningar. En ankomst räknas när en gäst anländer till en inkvarteringsanläggning och checkar in för att tillbringa en eller flera nätter där. Begreppet "ankomster" används också för att mäta efterfrågan på logitjänster genom att räkna antalet kunder som bokar inkvartering.

Besökare
 

En besökare är en person som reser till en plats utanför sin vanliga miljö och stannar där i högst tre (3) månader (notera att UNWTO anger 12 månader), vars huvudsyfte med resan inte är kontinuerligt eller annat än att utöva en aktivitet som betalas från platsen som besöks. Termen besökare (inrikes och utländska) omfattar både övernattande och dagliga besökare.

 

Besöksutgifter

 

Besöksutgifter avser den totala konsumtionen av varor och tjänster som en besökare eller för besökarens räkning görs under resan till destinationen. Det inkluderar betalningar före och efter resan för tjänster som har använts under resan. Moms ingår i besökarnas utgifter. Siffrorna är uppskattningar som baseras på resultaten från TAK Border Research, TAK Domestic Tourism Survey (Finland), SCB Svenskars Resande (Sverige) och Statistikcentralens inkvarteringsstatistik. Koefficienter för antalet dagliga och övernattande besökare beräknas på regional nivå varje månad. Koefficienterna är [antalet övernattande besökare/antalet övernattande besökare på hotell, vandrarhem och camping] och [antalet dagliga besökare/antalet övernattande besökare]. Årligen beräknas utgiftskoefficienter på regional nivå. Koefficienterna är [de genomsnittliga utgifterna för dagliga besökare] och [de genomsnittliga utgifterna för övernattande besökare].

 

Dagliga besökare

 

Med daglig besökare avses besök samma dag som görs i syfte att resa. Den maximala varaktigheten för besök samma dag är mindre än 24 timmar, avresa och retur sker inom samma kalenderdag och inga nätter spenderas under resan.

Gästnätter

 

Med gästnätter avses det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Gästnätter beräknas genom ankomster till boende*vistelsens längd.

 

Rörelsedata

 

Rörelsedata är mobiloperatörsdata som i Finland produceras av ELISA och i Sverige av Telia. Rörelsedata används för att uppskatta besöksflöden baserat på vistelsens längd vid en mätpunkt och baserat på mobilens ursprung (på länsnivå).

 

Övernattande besökare

 

Övernattande besökare hänvisar till en resa utanför den vanliga miljön, under vilken minst en natt spenderas på privat eller kollektiv inkvartering, antingen gratis eller mot en avgift. Maximal varaktighet för en resa är tre månader."

*Regionala ekonomiska effekter av turismen

 

Några grundläggande begrepp tillämpas inom regionala ekonomiska studier av turism. Dessa inkluderar direkta, indirekta och härledda effekter. Turismen för med sig nya pengar utifrån in till den regionala ekonomin och dess omsättning. Turister spenderar pengar i destinationen på olika tjänster, såsom boende, mat, transport och programtjänster, samt detaljhandel och servicestationer. När de direkt köper varor och tjänster från företag uppstår omedelbara effekter. Indirekta effekter inträffar när företag som erhåller direkt turisminkomst köper varor och tjänster från leverantörsföretag. Dessa inköpskedjor kan vara i flera led. Tack vare turismen skapas inducerade effekter när anställda köper varor och tjänster. Alla ovan nämnda effekter gäller turisminkomst och jobb, samt löneinkomst- och skatteinkomsteffekter som ackumuleras från jobb. Indirekta och härledda effekter utgör multipliceringseffekterna av turismen. De totala effekterna av turismen inkluderar direkta, indirekta och härledda effekter.

 

Källor

Statistics Finland, Visitory Research Team, Eurostat, Kauppila (2009)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack för ditt intresse! Du har nu prenumererat på vårt nyhetsbrev.

info@visitory.io

©2023 Visitory

bottom of page