top of page

År 2023: En ny era av turism i Norden

De nordiska länderna, med sina fantastiska landskap, rika kulturarv och höga livskvalitet, har blivit alltmer populära resmål för turister som söker unika upplevelser. I det här blogginlägget kommer vi att fördjupa oss i turismstatistiken för de nordiska länderna - Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige.


Alla nordiska länder välkomnar årligen miljontals turister, vilket gör turismen till en betydande bidragsgivare till dessa nationers ekonomier.Turismen i Norden år 2023 var ännu mer framgångsrik än det föregående året, då inrikesresandet började öka snabbt. Finland nådde nästan samma siffror för registrerade övernattningar som år 2019, medan Norge och Danmark* registrerade rekordantal nätter på hotell, semesterbyar, vandrarhem och campingplatser. Samtliga länder upplevde en ökning i antalet övernattningar jämfört med föregående år, där Island ledde (+19%*), Finland med fyra procent, Norge med tre procent och Sverige med en procent tillväxt.


Internationell turism återgick till tider innan pandemin, och i Danmark, Island och Norge var antalet utländska övernattningar högre än någonsin tidigare i historien! Även Finland och Sverige såg en ökning av utländska övernattningar jämfört med föregående år men nådde inte nivån från 2019.


Antalet inrikes-resenärer fortsatte att öka i Finland, men tillväxten var mer måttlig än år 2022. Finland satte ännu ett historisk rekord med över 17 miljoner registrerade inrikes övernattningar år 2023. På Island ökade antalet inrikes-resenärer snabbt efter pandemin, och år 2023 hade det fördubblats jämfört med 2019.


En betydande aspekt av nordisk turism år 2023 var betoningen och investeringen i hållbar turism. Överlag minskade vistelseperioden något för både utländska och inhemsk resenär i samtliga nordiska länder. Ur ett hållbarhetsperspektiv är denna indikator avgörande, eftersom destinationer effektivt minskar sitt koldioxidavtryck genom att locka besökare att stanna längre. Genom att stanna längre använder en turist även fler lokala tjänster och spenderar mer pengar. På så sätt kan turismintäkterna öka utan att antalet turister behöver öka.

 

En annan åtgärd för hållbar turism är säsongsmässig variation. Ju mindre variation desto bättre, eftersom lokalsamhällen kan förlita sig på industrin under hela året. På detta sätt finns det också mindre risk för massturism, eftersom besöksflödet är konstant och ingen säsong blir överdrivet hektisk. Den minsta säsongsmässiga variationen bland de nordiska länderna var i Finland.
*December 2023 i Danmark och Island är en uppskattning.


Intresserad av att veta mer om turismen i de nordiska länderna? Letar du efter data för din destination eller organisation? Kontakta oss på mail@visitory.io för att få tillgång till data idag.

 

 37 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page