top of page

Ett rekordår för turismen 2022 i Norden

Uppdaterat: 7 feb. 2023


År 2022 var exceptionellt för turismen i Norden. Danmark, Norge och Island slog historiska rekord i registrerade gästnätter och övriga nordiska länder nästan nådde nivåerna som före pandemin. Den inhemska turismen ser ur som en trend i Sverige, Finland och Norge medan Danmark och Island lyckats locka utländska turister tillbaka till landet.

Sommaren (maj-augusti) 2022 var hektisk i alla nordiska länder – Danmark, Norge och Island hade en rekordsommar i totala gästnätter medan Sverige och Finland hade en rekordsommar bland inhemska turister.Tillväxttakten avtog längre in på året, men siffrorna var fortfarande över 2021 års nivå.


Den internationella turismen ökade stort från föregående år, men även den inhemska turismen behöll sin volym i Sverige, Finland och Norge. Danmark och Island hade färre inhemska gästnätter 2022 än året innan, men antalet utländska gästnätter översteg till och med 2019 års nivå i Danmark och var bara fyra procent lägre på Island.

Det ser ut som att inhemsk turism är en ny trend i Sverige, Finland och Norge medan turismen i Danmark och Island är mer beroende av de utländska turistströmmarna. I Sverige, Finland och Norge är andelen inhemska turister ungefär tre av fyra, medan andelen inhemska turister i Danmark är hälften och på Island bara en av fem.


I Finland och Norge var den inhemska turismvolymen större än någonsin och i Sverige bara en procent lägre än rekordåret 2019. Den snabba förändringen i den politiska och ekonomiska situationen i början av 2022 verkade inte påverka viljan att resa i Norden. Alla nordiska länder lyckades locka lokalbefolkningen att resa i sitt hemland, även när det globala resandet började öppna igen. Antalet flygpassagerare som reste utomlands i Finland och Sverige ökade stort jämfört med året innan, men nådde inte upp till samma nivåer som år 2019. Se statistiken här (kan du inte se statistiken? – registrera dig som användare)


Enligt de studierna avger transporter upp till tre av fyra utsläppsenheter av växthusgaser från turismen (t.ex. CARBONTOUR - Strategic Planning Towards Carbon Neutrality in Tourism… 2012). Eftersom inhemsk turism ger mindre utsläpp av växthusgaser från trafiken kan investeringar i inhemska turister sägas vara mer klimartsmart än att locka utländska turister till regionen.


Beräkningar för koldioxidavtryck är nu tillgängliga för alla TAK Turisminkomster och Sysselsättning -beställningar i Finland! För mer information, kontakta oss via info@visitory.io eller info@tak.fi


Källor: Visitory, Statistics Iceland, DST, CARBONTOUR

20 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page