top of page

Betydelsen av icke-registrerat boende växer i de nordiska länderna

Uppdaterat: 1 dec. 2022

Det finns flera sätt att följa resetrender i olika turistregioner. Det vanligaste sättet är att titta på övernattningar i registrerat boende. Ändå finns det en ökande efterfrågan på icke-registrerade (t.ex. Airbnb) boendeanläggningar över hela världen, och att mäta dem blir mer och mer relevant.


Tidigare under 2021 har vi undersökt turismen i de nordiska länderna utifrån registrerade övernattningar och nu kan denna statistik jämföras med övernattningar på oregistrerat boende. I den här artikeln har vi samlat och sammanfattat statistik över icke-registrerade boenden.


Av de nordiska länderna var andelen övernattningar i oregistrerat boende högst på Island

År 2021 var andelen övernattningar i oregistrerat boende av alla övernattningar upp till femton procent på Island. I Finland var andelen tolv procent och i Norge nio procent. I Sverige och Danmark var andelen oregistrerade boenden endast sex procent.
Bland utländska besökare var användningen av oregistrerat boende högst i Finland. År 2021 tillbringades upp till 31 procent av alla nätter i oregistrerat boende i Finland. I Danmark tillbringades endast 10 procent av alla nätter i icke-registrerat boende.


Under 2021 ökade antalet inhemska sängnätter i icke-registrerade boenden i alla nordiska länder

Inhemska besökare tillbringade fler nätter i oregistrerade boenden 2021 än 2020. Inhemska sängnätter i icke-registrerade boenden ökade mest på Island (40 %) och i Finland (37 %). Antalet inhemska sängnätter i oregistrerat boende var högst i Sverige (2 M).De utländska sängnätterna i oregistrerade boenden ökade mest på Island, med 64 procent och näst mest i Sverige (48 %). Antalet utländska sängnätter i oregistrerat boende var dock högst i Danmark (1,6 M). I Finland och Norge minskade antalet utländska övernattningar på oregistrerat boende något från föregående år.


Under första halvåret 2022 mångdubblades antalet utländska besökare i alla nordiska länder

Under januari-juni 2022 ökade antalet utländska icke-registrerade sängnätter drastiskt i alla nordiska länder. I Norge var förändringen störst då utländska icke-registrerade sängnätter niodubblades under januari-juni 2022.Från september 2021 till april 2022 var volymen av inrikes resandemed boende i oregistrerat boende högst i Finland. Det verkar som om betydelsen av icke-registrerat boende för turismen i Finland är relativt hög, särskilt under vintersäsongen.


Resetrender är enkla att uppskatta genom icke-registrerade boendedata

Oregistrerade boendedata ger möjligheter att förutsäga registrerade boendedata och utvärdera resetrender mer exakt. Med reservationsdata uppskattar vi förändringar i alla sängnätter och uppnår tillförlitliga resultat, som även kan ta hänsyn till externa faktorer (t.ex. evenemang).
Förutom övernattande besökare har även dagliga besökare en anmärkningsvärd ekonomisk inverkan på turistregionerna. Dagliga besökare kan mätas genom rörelsedata (baserad på mobiloperatörsdata) som redan lanserats av Visitory i Finland och Sverige. Ett annat alternativ är att utvärdera dagliga besökare genom våra turismundersökningar där deras spenderande också kan mätas.


Finländarnas och svenskarnas inrikesresande ökade drastiskt efter pandemin

Under 2021 gjorde både finländare och svenskar fler dagsutflykter i hemlandet än före pandemin. Totalt sett ökade inrikesresorna i båda länderna, även om övernattningsresorna ökade betydligt mindre. Att bo hos vänner och släktingar betonades vid övernattningsresor, medan inrikesregistrerade övernattningar inte nådde nivån som före pandemin.


Sources: Visitory.io, Eurostat, Tillväxtverket, Statistics Finland, SSB, Statistics Island, Statistics Denmark


48 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page